WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

Veel gestelde vragen

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Is het nu een Coöperatie of een Vereniging ?

Kan ik alleen huren of ook een woning kopen?

Hoe worden de woningen toegewezen?

Hoe kan ik lid worden?

Wat wordt mijn rol als lid?

Wat zijn de financieringsmogelijkheden voor de eigen inleg ?

Wat zijn voorbeelden van andere wooncoöperaties?

Kan ik huursubsidie krijgen?

Zijn er inkomensgrenzen?

Zijn er nog andere kosten behalve de huur?

Wat is de planning?

Heeft elk lid recht op een woning?

Kan iedereen lid van De BinnenHaven worden?

Kun je ook in De BinnenHaven komen wonen als je structureel zorg en ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebt?

Wat ishetbankrekeningnummer