WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

De Wooncoöperatie

De BinnenHaven Almere

Wooncoöp De BinnenHaven wordt niet van bovenaf ontwikkeld, maar samen met de mensen die er gaan wonen. Zij organiseren zich in de wooncoöperatie en ontwikkelen samen met de initiatiefnemers het hofje van hun dromen. Want een wooncoöperatie bepaalt in principe alles zelf: de verhuur, het beheer, het onderhoud van de woningen en gemeenschappelijke tuinen.

De woningen zijn niet van een belegger of een woningbouwvereniging, maar van de wooncoöperatie zelf. Er wordt geen winst gemaakt, zodat de woningen altijd betaalbaar blijven. Als bewoner ben je automatisch lid. Als je in De BinnenHaven gaat wonen, verhuur je je huis eigenlijk aan jezelf. Een wooncoöperatie past dus goed bij de filosofie van een hofje: samen verantwoordelijkheid dragen voor je eigen buurt.

Ingewikkeld? Het valt echt mee! Wooncoöperaties staan in Nederland sterk in de belangstelling en worden inmiddels door een aantal gemeenten actief gestimuleerd. In Duitsland en Zwitserland is het al tientallen jaren een gebruikelijke manier om op eigen initiatief betaalbare woningen te realiseren. En je doet het natuurlijk niet alleen, dat is juist het leuke van de wooncoöp! Bovendien staan de initiatiefnemers van De BinnenHaven je tot aan de oplevering van de woningen terzijde om de daadwerkelijke realisatie professioneel te begeleiden. Bij een wooncoöperatie hebben bewoners het voor het zeggen:

  • Het is aan de coöperatieleden welke woningen en voorzieningen er komen.
  • Ze zijn samen opdrachtgever voor bouw en beheer van de woningen en de woonomgeving.
  • Ze verhuren de woningen aan zichzelf, zonder commerciële doelstellingen. Er zijn geen individuele koopwoningen.
  • Ze beslissen over alle belangrijke dingen samen.
  • Ze hebben aandacht voor zichzelf, de ander en de buurt. Ieder op zijn of haar eigen manier.
  • Ze hechten aan duurzame bouw en groene energie.
  • Iedereen kan meedoen.
  • De financiering bestaat voor 70% uit bankfinanciering, 15% rijkssubsidie en 5-10% eigen inleg (ingebracht door leden met een overwaarde in hun huidige huis) en 5-10% uit certificaten/obligaties of crowdfunding.
  • Er is geen commerciële doelstelling en je bent zelf mede-eigenaar van het hofje middels het lidmaatschap van de wooncoöperatie. De huurprijs verandert daardoor niet.
  • De buurt De BinnenHaven is een wijk waar je ook in de toekomst veilig en zeker kunt wonen. Met de woningen kan niet gespeculeerd worden en er is geen woningbouwvereniging die huren kan verhogen of huizen kan verkopen. Je betaalt alleen huur voor wat de woning en de gemeenschappelijke voorzieningen daadwerkelijk kosten, en niets meer.

Vereniging Wooncoöp De BinnenHaven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Almere onder nummer 78328675. Het bestuur van de vereniging wordt momenteel gevormd door secretaris Hans van Bragt, penningmeester Henk Nagel en de algemene bestuursleden Marjan Heidstra, Eva van Oene, Jesse Kos, Zeinab Alaoui-Sossi en Roos Vuyst. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door architect Peter van Assche en financieel adviseur Jasper Klapwijk.

privacyverklaring-debinnenhavenalmere.pdf