WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

Wonen in een hedendaags hofje

Je kent ze vast wel, de oude hofjes in Amsterdam, Haarlem of Leiden. Ze zien er ook na honderden jaren nog steeds aantrekkelijk uit. Mensen wonen er graag. Niet alleen doordat hofjes er mooi uit zien, maar ook omdat wonen in een hofje uitnodigt om ongedwongen naar elkaar om te zien. In een hofje heb je je eigen huis, maar je woont ook een beetje met elkaar. Dat zit in de opzet van een hofje ingebakken. Voordeuren kijken op elkaar uit en je deelt een gemeenschappelijke binnentuin. Soms heb je een eigen voortuintje of een balkon, maar je zult in hofjes nooit schuttingen of hoge hagen vinden. In een hofje voel je je veilig.

Je kent de meeste bewoners, omdat het je buren zijn of omdat je hen hebt leren kennen in de hofkamer. In Wooncoöp De BinnenHaven wordt wonen in een hofje op een moderne wijze leven gegeven. De woningen zijn nieuw, goed geïsoleerd, duurzaam, ruim en met veel daglicht. Daarnaast is wat de oude hofjes aantrekkelijk maakt in het nieuwe hofje vormgegeven: ook in De BinnenHaven deel je een gemeenschappelijke binnentuin, kijken voordeuren op elkaar uit en is het gemakkelijk contact te maken met buurtgenoten. Je woont natuurlijk helemaal in je eigen huis, maar als je wilt is de buurt dichtbij.

DUURZAAM EN CIRCULAIR

Wooncoöp De BinnenHaven werkt aan sociale duurzaamheid, maar is natuurlijk ook duurzaam in energie en materiaalgebruik. Zo wordt er volop gebruik gemaakt van warmte uit de bodem of uit de lucht. Op het dak staan zoveel mogelijk zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. De woningen behoeven geen aansluiting voor aardgas meer. Dat is niet alleen veilig, maar ook beter voor het klimaat. Doordat de huizen uitstekend geïsoleerd zijn kost het weinig of geen energie om ze te verwarmen. Op deze manier wordt
geen energie verspild. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.


De woningen worden zoveel mogelijk circulair gebouwd. Dat betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van toxische materialen en dat er zo min mogelijk afval geproduceerd wordt. Tijdens de bouw wordt er gestreefd naar een serieuze mate van CO2 reductie, door bijvoorbeeld af te zien van teveel gebruik van beton, waar mogelijk houtconstructies toe te passen en gebruik te maken van gerecyclede materialen. De BinnenHaven wordt zo ontworpen dat onderhoud gemakkelijk is. Ook dàt hoort in een slimme, circulaire economie! Als bijvoorbeeld over 25 jaar de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is, dan zijn daar geen grote sloopwerkzaamheden voor nodig. Circulair bouwen betekent niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor de materialen die je toepast tijdens de bouw, maar houdt ook rekening met de toekomst.

DE BUURTGEMEENSCHAP

De BinnenHaven is geen eiland in de buurt, maar is vanzelfsprekend onderdeel van de Werven. Het nieuwe hofje is helemaal openbaar, maar wel autovrij. Met de fiets of te voet kun je er gewoon doorheen fietsen of lopen. Ook qua samenstelling is De BinnenHaven net als de rest van Almere. In het hof woont een evenwichtige mix van huishoudens: jong en oud, gezinnen en singles. Wat de bewoners bijzonder maakt is dat ze gekozen hebben voor een beetje duurzamere manier van leven.

In De BinnenHaven komen gemeenschappelijke voorzieningen waar de hele buurt ook iets aan heeft. Hoe deze ruimtes er uit gaan zien bedenken we met elkaar! De binnentuin wordt natuurlijk met elkaar gedeeld, maar je kunt je ook voorstellen dat het handig is nog meer te delen. Tuingereedschap of zelfs een aantal elektrische auto’s: goedkoop, gemakkelijk en goed voor het milieu. En: met een wooncoöperatie heel gemakkelijk te regelen.

HOE WERKT DAT IN DE PRAKTIJK?

Als je serieuze interesse hebt meld je je aan als lid van Wooncoöp De BinnenHaven. Je kunt dan op alle bijeenkomsten komen en je helpt mee nadenken over de realisatie. Een nieuw lidmaatschap geeft je niet automatisch recht op een woning. De definitieve samenstelling van de bewoners in het hofje wordt medio 2024 door het bestuur voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de wooncoöperatie. Als de gemeente meewerkt worden in 2024 alle vergunningen geregeld om te mogen bouwen.

Voor de bouw zelf is natuurlijk geld nodig. Omdat wooncoöperaties niet in aanmerking komen voor individuele hypotheken wordt de financiering van de bouw met een collectieve hypotheek geregeld. Hiervoor vraagt de bank wel een eigen bijdrage, die de wooncoöperatie zelf bij elkaar moet halen door eigen bijdragen, crowdfunding acties en het uitgeven van certificaten en obligaties. Als je de eigen bijdrage niet kunt betalen kijken we of er een alternatieve financiering mogelijk is. In 2026 wordt De Binnenhaven opgeleverd.

Je krijgt de sleutel van je woning en vanaf dat moment betaal je huur. Die huur wordt vastgesteld door de ledenvergadering van de wooncoöp, waar je uiteraard zelf lid van bent. Je weet zeker dat je nooit meer huur betaalt dan dat je woning en de gemeenschappelijke ruimten ook echt kosten.

WAT KOST HET?

Het doel van Wooncoöp De BinnenHaven is om samen een betaalbare buurt voor en met elkaar te realiseren en te onderhouden. Toch is nog niet precies te zeggen wat een woning nou precies kost. Ongeveer ziet het kostenplaatje er zo uit: Stel dat je in een woning van 50 m2 wilt wonen. Je betaalt dan:

  • 120 euro lidmaatschapskosten voor Wooncoöp De BinnenHaven per jaar (per huishouden);
  • eenmalig 300 euro inschrijfgeld als toekomstige bewoner (per huishouden);
  • als je de eigen bijdrage niet kunt betalen gaan we samen op zoek naar alternatieven;
  • na bewoning iedere maand ca. 800 euro huur, inclusief de bijdrage voor alle gemeenschappelijke voorzieningen, exclusief nutsvoorzieningen en gemeente- belastingen.

HET ONTSTAAN VAN DE BINNENHAVEN

Het idee en eerste ontwerp voor Wooncoöp De BinnenHaven is in 2017 ontwikkeld door architect Peter van Assche (bureau SLA), zorgfilosoof Bart Lammers, publicist Kirsten Hannema en architect/onderwijzer Renet Korthals Altes. Het idee won de landelijke prijsvraag ‘Who Cares’ van de Rijksbouwmeester. De prijsvraag stelde zich tot doel nieuwe woonvormen voor een sterk veranderende samenleving te ontwikkelen. Het plan wordt nu door de architecten van bureau SLA samen met de gemeente Almere, buurtontwikkelaar Kantelingen en Community builder Plan&Aanpak verder gebracht.