WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

MAEX Flevoland

Wooncooperatie De Binnenhaven.

De MAEX Impuls is een door MAEX ontwikkeld donatieconcept, dat er op gericht is efficiënt, transparant en tegen lage transactiekosten geld te doneren aan sociale ondernemingen. Met de MAEX Impuls versterken we de organisatiekracht van sociale initiatieven en -ondernemingen om zo nog meer impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een communicatie-, administratie- of fondsenwervingsstrategie. MAEX werkt samen met fondsen, gemeenten en bedrijven die, op basis van de gewenste impact, geld en/of kennis ter beschikking stellen aan initiatieven via de MAEX Impuls. Wooncoöperatie De BinnenHaven kreeg 2500,-- euro om financiële kennis in te huren voor het afsluiten van transacties en het opzetten van crowdfunding.