WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

Werkbezoek wethouder

17
-
07
-
2020

Wethouder Froukje de Jonge heeft op 17 juni jl. kennisgemaakt met een aantal geïnteresseerden en het huidige bestuur van de WoonCoöp. Ze was gecharmeerd door het bijzonder sociale en duurzame karakter van de WoonCoöp en over de mogelijkheden die De Binnenhaven biedt om inclusief wonen waar te maken. Ook zag ze kansen voor huidige buurtbewoners voor doorstroom en het realiseren van idealen en lang gekoesterde wensen. Dat beaamde ook Peter Gaemers die namens de bewonerscommissie De Werven bij het werkbezoek aanwezig was.

Ook hebben we – ambtelijk – globaal de nieuwe beleidslijnen van de gemeente voor bewonersinitiatieven en wooncoöperaties ontvangen. Hoewel die nog formeel vastgesteld moeten gaan worden, gaan we die de aankomende dagen verder bestuderen en zullen donderdag een korte samenvatting geven van dit beleid. Vanaf die nieuwe basis kunnen we de plannen verder uitwerken voor De Binnenhaven, met de buurt bespreken en de financiering verder regelen.