WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

NIEUWSBRIEF nr. 5, oktober 2022

26
-
10
-
2022

Beste geïnteresseerden en vrienden van De BinnenHaven,

Eindelijk voet aan de grond!

Jullie hebben lang niets van ons gehoord… Maar het wachten was de moeite waard, want we hebben heel goed nieuws! Op 1 september 2022 heeft de gemeenteraad Almere unaniem besloten om de wooncoöperatie De BinnenHaven een speciale grondprijs te gunnen, als onderdeel van de totale besluitvorming.

Dat is nodig om verder te kunnen met de plannen voor De BinnenHaven. Want als wooncoöp vallen we namelijk buiten het bestaande gemeentelijk beleid. We zijn geen projectontwikkelaar (= dure grondprijs) en we zijn geen woningcorporatie (= goedkope grondprijs). Een wooncoöp vraagt dus om maatwerk van de gemeente: want we bouwen woningen om in te wonen, niet om er geld mee te verdienen!

Dat maatwerk heeft de gemeenteraad nu geleverd, door ons aan te merken als experiment en als project waarvan geleerd kan worden, als voorloper van hopelijk nog meer wooncoöps in Almere. Er ligt nu een ‘Projectopdracht Stadswerfpark fase 2’ die we samen met de gemeente uitvoeren.

Hoe gaat het nu verder?

Er komt een overeenkomst tussen de gemeente en De BinnenHaven om samen aan een stedenbouwkundig plan te werken voor de ontwikkeling van het Stadswerfpark. In dat plan staat beschreven waar de wooncomplexen van ons hofje komen te staan, hoe hoog ze worden, waar de binnentuin en de paden komen etc.. In 2023 willen we het plan aan de gemeenteraad voorleggen.

Daarnaast staat er nog veel meer te gebeuren, er is veel werk te doen! Een greep uit onze activiteiten voor de komende maanden:

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden

We starten weer met informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en intakegesprekken voor kandidaatleden. Op dinsdag 8 november a.s. om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in buurthuis Corrosia. Je kunt je daarvoor aanmelden via ledenadministratie@debinnenhavenalmere.nl

Meer informatie over de lidmaatschapsprocedure vind je hier: https://www.debinnenhavenalmere.nl/contact

De BinnenHaven biedt woonruimte voor jong en oud, gezinnen, één- en tweeverdieners, singles, stellen en woongroepen die op zoek zijn naar duurzame woonruimte in coöperatieverband. Vanwege een evenwichtige samenstelling van het ledenbestand is er op dit moment een wachtlijst voor kandidaatleden die 60 jaar of ouder zijn.

We nodigen nu vooral gezinnen, jongeren en iedereen onder de 60 jaar uit om van De BinnenHaven lid te worden! Spreekt De BinnenHaven je aan en heb je belangstelling? Laat het ons weten via ledenadministratie@debinnenhavenalmere.nl. Ook als je hier vragen over hebt kun je bij dit mailadres terecht.

Financiering ontwikkelfase De BinnenHaven

Voor het financieren van de ontwikkelfase van De BinnenHaven gaan we op zoek naar subsidies en geven we obligaties uit. Begin 2023 starten we daarvoor een crowdfundingscampagne. Iedereen die De BinnenHaven een warm hart toedraagt en voor een aantal jaren een financiële bijdrage (mét rente) wil leveren, nodigen we dan van harte uit om ons te steunen!

Geen wooncoöperatie zonder samenwerking van de leden

Er gaan diverse werkgroepen de komende tijd van start en we bouwen een platform om onderling informatie te kunnen uitwisselen. Voor de huidige leden worden er binnenkort ook speciale workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over hoe je besluiten neemt in een wooncoöperatie.

Werken aan het Vriendenhuis, van en voor jongeren met een lichte beperking

De werkgroep Vriendenhuis bestaat uit een 10-tal jongeren die met hun ouders een woongemeenschap ontwikkelen met 10 studio’s met een gezamenlijke woonkamer.

Wil je meedoen en/of meer informatie, laat het ons weten via vriendenhuis@debinnenhavenalmere.nl

Contact met de buurt

De BinnenHaven wil geen eiland worden, maar onderdeel zijn van de bestaande buurt De Werven. Daarom gaan we tijdig met de buurt in gesprek over onze keuzes voor het stedenbouwkundig plan. Dat doen we in samenwerking met Havenhart 2.0. Maar ook tussendoor willen we op een informele en gezellige manier kennismaken met bewoners van De Werven, door regelmatig in het park en de buurt te zijn.

Afgelopen september hebben we Op World Clean Up day samen met Werf-bewoners vuil geprikt in en rondom het Stadswerfpark en op Burendag hebben opnieuw kennisgemaakt met verschillende bewoners. Ook komend jaar gaan we regelmatig het park in voor buurtpraatjes en nieuwe contacten.

De BinnenHaven in de publiciteit

In RO-magazine (RO = Ruimtelijke Ordening, bestemd voor bestuurlijke organen) van september jl. staat een mooi interview over De BinnenHaven met een van de leden Ym de Roos, architect Peter van Assche van Bureau SLA en Claudia Laumans van het gemeentelijke woningbouwatelier: https://romagazine.nl/artikel/28061/met-passende-grondprijs-krijgt-almeerse-wooncooeperatie-eindelijk-voet-aan-de-grond

Op maandag 14 november 2022 is er een landelijk ‘Verbindingsfestival Samen Buurten’ in de Kunstlinie Almere. Daar organiseren we een workshop over community building in De BinnenHaven met als titel ‘Bij wooncoöp De BinnenHaven huur je geen huis, maar bouw je samen een buurt!’. Hier vind je er meer informatie over en kun je je aanmelden om mee te doen: https://samenbuurten.nu/programma#6783

Vanaf nu houden we jullie weer regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van De BinnenHaven! Neem contact op als je vragen hebt of als je je wilt aanmelden voor een van onze informatiebijeenkomsten, kun je je melden via info@debinnenhavenalmere.nl.

Hartelijke groet,

namens het bestuur van De BinnenHaven.

De Vereniging Wooncoöperatie De BinnenHaven is ingeschreven bij de KVK onder nr. 78328675 Mailadres: info@debinnenhavenalmere.nl