WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEWONERS MET SOCIALE PIT!

NIEUWSBRIEF nr. 6, maart 2023

06
-
03
-
2023

Beste geïnteresseerden en vrienden van De BinnenHaven,  

  

Eindelijkvoet aan de grond! Hoe nu verder? 

Op 1 september 2022 heeft de gemeenteraad Almere unaniem besloten om de wooncoöperatie De BinnenHaven een speciale grondprijs te gunnen, als onderdeel van de totale besluitvorming.

Dat is nodig om verder te kunnen met de plannen voor De BinnenHaven. Want als wooncoöp vallen we namelijk buiten het bestaande gemeentelijk beleid. We zijn geen projectontwikkelaar (= dure grondprijs) en we zijn geen woningcorporatie(= goedkope grondprijs). Een wooncoöp vraagt dus om maatwerk van de gemeente: want we bouwen woningen om in te wonen, niet om er geld mee te verdienen!

Dat maatwerk heeft de gemeenteraad nu geleverd, door ons aan te merken als experiment en als project waarvan geleerd kan worden, als voorloper van hopelijk nog meer wooncoöps in Almere. Er ligt nu een ‘Projectopdracht Stadswerfpark fase 2’ die we samen met de gemeente uitvoeren.

 

Hoegaat het nu verder?

Er komt een overeenkomst tussen de gemeente en De BinnenHaven om samen aan een stedenbouwkundig plan te werken voor de ontwikkeling van het Stadswerfpark. In dat plan staat beschreven waar de wooncomplexen van ons hofje komen te staan, hoe hoog ze worden, waar de binnentuin en de paden komen etc.. In 2023 willen we het plan aan de gemeenteraad voorleggen. Op 10 maart is er volgend overleg met Gemeente Almere afdeling Gebiedsontwikkeling over het Plan van Aanpak (PvA )en een planning voor 2023. Dit moet leiden tot een samenwerkings-overeenkomst( SWO), ons voorstel is om uiterlijk 31 maart het PvA vast te stellen en uiterlijk 30 april de SWO.


Daarnaast staat er nog veel meer te gebeuren, er is veel werk te doen! Een greep uit onze activiteiten voor de komende maanden:  

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden

We zijn weer gestart met informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en intakegesprekken voor kandidaat-leden. De afgelopen maanden; november, december en januari konden we rekenen op een prima opkomst en inspirerende intakegespreken. Hierdoor is het aantal huishoudens gestegen tot 45.

 

Verdeling aantal huishoudens per leeftijdscategorie:

·       Aantal huishoudens tot 30 jaar: 10

·       Aantal huishoudens 30 - 60 jaar: 15

·       Aantal huishoudens 60+ jaar: 20

 

Totaal aantal bewoners, inclusief inwonende kinderen (16), wachtlijst 60-plussers (8) en Vriendenhuisbewoners (5): 85 personen

·      Gemiddelde leeftijd hoofdbewoners: 51,36jaar

·      Aantal Vriendenhuisbewoners: 5

·      Aantal 60+ huishoudens op wachtlijst: 5

 

De volgende informatiebijeenkomst is gepland op woensdag 5 april om 19.30 uur in buurthuis Corrosia.

Je kunt je hiervoor aanmelden via info@debinnenhavenalmere.nl .

De BinnenHaven biedt woonruimte voor jongen oud, gezinnen, één- en tweeverdieners, singles, stellen en woongroepen die op zoek zijn naar duurzame woonruimte in coöperatieverband. Vanwege een evenwichtige samenstelling van het ledenbestand is er op dit moment een wachtlijst voor kandidaat leden die 60 jaar of ouder zijn.

We nodigen nu vooral gezinnen, jongeren en iedereen onder de 60 jaar uit om van De BinnenHaven lid te worden! Spreekt De BinnenHaven je aan en heb je belangstelling? Laat het ons weten via info@debinnenhavenalmere.nl Ook als je hier vragen over hebt kun je bij dit mailadres terecht. 


Financieringontwikkelfase De BinnenHaven

Voor het financieren van de ontwikkelfase van De BinnenHaven gaan we op zoek naar subsidies en geven we obligaties uit. In 2023 starten we daarvoor een crowdfundingscampagne. Iedereen die De BinnenHaven een warm hart toedraagt en voor een aantal jaren een financiële bijdrage (mét rente) wil leveren, nodigen we dan van harte uit om ons te steunen!   

Na een aantal gesprekken met de Rabobank heeft De BinnenHaven support gekregen voor het doorrekenen van onze cijfers, dit heeft ook geresulteerd in een bankrekening NL08 RABO 0338 8387 59 onder tenaamstelling: Vereniging WoonCoöp De BinnenHaven.

 

Geenwooncoöperatie zonder samenwerking van de leden

Er zijn diverse werkgroepen van start gegaan en we bouwen een platform om onderling informatie te kunnen uitwisselen. Voor de huidige leden worden er in april ook speciale workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over hoe je besluiten neemt in een wooncoöperatie. Meer hierover tijdens de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 7 maart.

 

Werken aan het Vriendenhuis, van en voor jongeren met een lichte beperking

Bij werkgroep Vriendenhuis hebben zich nu 5 eventuele toekomstige bewoners aangemeld. Twee personen hebben aangegeven dat zij interesse hebben in het Vriendenhuis, zij worden uitgenodigd om eerst een informatieavond bij te wonen. Op 15 maart hebben wij een tweede vergadering met de belangstellenden. Hier wordt de (denk)richting besproken waar wij met z’n allen naar toe willen. Er zullen nog vele bijeenkomsten en gesprekken met ervaringsdeskundigen volgen voor wij een concreet beeld hebben. Natuurlijk zullen wij met Peter, onze architect, bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wil je meedoen en/of meer informatie, laat het ons weten via vriendenhuis@debinnenhavenalmere.nl


 

Contact met de buurt, aanmelden bij Havenhart2.0 

De BinnenHaven wil geen eiland worden, maar onderdeel zijn van de bestaande buurt De Werven. Daarom gaan we tijdig met de buurt in gesprek over onze keuzes voor het stedenbouwkundig plan. Dat doen we in samenwerking met Havenhart 2.0.

Zo is op de site www.havenhart2punt0.nl een plek ingeruimd voor leden van de BinnenHaven.

Aanmelden via https://havenhart2punt0.mett.nl/projecten-overzicht/binnenhaven/default.aspx geeft meer informatie over onze wooncoöperatie.

 

NLDoet, vrijdagmiddag 10 maart 15.00 – 18.00

Maar ook tussendoor willen we op een informele en gezellige manier kennismaken met bewoners van De Werven, door regelmatig in het park en de buurt te zijn.

Op vrijdagmiddag 10 maart tussen 15.00 en 18.00 uur doen we mee met NL Doet. We gaan samen met onze buren, Speeltuin De SpeelHaven, 5 hoogstam en fruitbomen planten. En terwijl we daar zijn ook wat opruimen en schoonmaken. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. Dus mocht je zin en tijd hebben, kom helpen.

Een week later 17 maart is het Nationale Opschoondag, omdat het terrein dan waarschijnlijk niet zo erg vies is, gaan we een klein uurtje vuil rapen.

Verzamelen om 11.00 uur, met koffie. Ym en Henna zorgen voor knijpers en vuilniszakken.

Aanmelden bij Ym de Roos via de Whatsapp groep De BinnenHaven Chat.

Mocht je nog niet in die chatgroep zitten, geef het door aan Ym of Chaja. 


De BinnenHaven in de publiciteit

In RO-magazine (RO = Ruimtelijke Ordening, bestemd voor bestuurlijke organen) van september jl. staat een mooi interview over De BinnenHaven met een van de leden Ym de Roos, architect Peter van Assche van Bureau SLA en Claudia Laumans van het gemeentelijke woningbouwatelier: https://romagazine.nl/artikel/28061/met-passende-grondprijs-krijgt-almeerse-wooncooeperatie-eindelijk-voet-aan-de-grond 

Op woensdag 22 maart 2023 is er een landelijk congres “THUIS IN DE WIJK” in Den Bosch. Daar organiseren we een workshop over De BinnenHaven met als titel ‘Wonen met aan dacht voor elkaar’.
Hier vind je er meer informatie over en kun je je aanmelden om mee te doen: https://www.thuisindewijk.nu/praktijksessies 

Verder hebben we De BinnenHaven gepresenteerd voor WoonAnders Lelystad een wooncoöperatie i.o. die met bestuur en leden veel van onze ervaring wilden leren. We hebben afgesproken elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Ook kregen we een verzoek via Gemeente Almere om voor ambtenaren van de nieuwe Gemeente Zuidplas bij Gouda een presentatie te houden over waar we als De BinnenHaven allemaal tegenaan lopen zodat ze de nieuwe gemeente hier beter op kunnen inrichten.

De Havenaren hadden een bijeenkomst in het Bivak en daar hebben we laten zien hoe je door samen gebruik te maken van HavenHart2punt0.nl een beter begrip krijgt voor elkaars projecten en beter kan samenwerken in Almere-Haven.

 
Vanaf nu houden we jullie weer regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van De BinnenHaven! Neem contact op als je vragen hebt of als je je wilt aanmelden voor een van onze informatiebijeenkomsten, kun je je melden via info@debinnenhavenalmere.nl.


Hartelijke groet,  

namens het bestuur van De BinnenHaven.

 

Je ontvangt de nieuwsbrief omdat je op de mailinglijst staat van geïnteresseerden. Stuur ons een mail naar info@debinnenhavenalmere.nl  als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.